Публічна оферта

Ресурс REDBOOST.COM.UA, іменований далі - Сервіс, цією публічною офертою пропонує укласти договір відплатного надання послуг на умовах, визначених у тексті цієї публічної оферти. Акцепт цієї публічної оферти здійснюється шляхом оформлення Клієнтом замовлення на Сервісі. Акцептувавши цю оферту за допомогою оформлення замовлення, Клієнт приймає і погоджується з усіма умовами та правилами цієї публічної оферти.

Акцепт цієї публічної оферти означає ознайомлення і повну, безумовну і беззастережну згоду Клієнта з умовами та вимогами, визначеними в цій публічній оферті.

Угода користувача для ресурсу "REDBOOST.COM.UA"

Термины и определения

1. Інтернет-ресурс – сукупність інтегрованих програмно-апаратних засобів та інформації, призначеної для публікації в мережі Інтернет та відображуваної в певній текстовій, графічній або звуковій формах. Інтернет-ресурс доступний для користувачів мережі Інтернет за допомогою доменного імені та URL (Uniform Resource Locator) – унікальної електронної адреси, що дозволяє здійснювати доступ до інформації та програмно-апаратного комплексу.

2. Інтернет-сторінка – сторінка (HTML-документ) Інтернет-ресурсу.

3. Інформаційні матеріали – будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео та змішані матеріали інформаційного характеру.

4. Розміщення Інформаційних матеріалів – технічне розміщення інформаційних матеріалів клієнта на Інтернет-ресурсах.

5. Адміністрація – це товариства та особи, що мають права адміністрування Сайту, що знаходиться в мережі Інтернет під доменним ім'ям REDBOOST.COM.UA.

6. Сервіс – програмно-апаратний комплекс, що керується Адміністрацією Сайту, призначений для виконання взаємних зобов'язань сторонами, що знаходиться в мережі Інтернет під доменним ім'ям REDBOOST.COM.UA.

7. Користувацький інтерфейс сервісу – інтерфейс доступу до статистики та управління розміщенням інформаційних матеріалів. Вхід здійснюється за допомогою логіна (або e-mail) та паролю за адресою: REDBOOST.COM.UA/my-account.

8. Користувач – будь-яка особа, що зареєструвалася на сайті REDBOOST.COM.UA і погодилася з умовами користування сайтом.

9. Клієнт («Замовник») – фізична або юридична особа, оформивши одне чи декілька замовлень на Сервісі «REDBOOST.COM.UA».

10. Виконавець – фізична особа, дієздатна, яка є користувачем мережі інтернет, що виконує обов'язки з розміщення інформаційних матеріалів Клієнта в блогах, сторінках веб-сайтів та інших інтернет-ресурсах.

11. Бан – тимчасове, повне або часткове обмеження доступу до Сервісу для Користувача на визначений або невизначений термін за рішенням Адміністрації Сайту.

12. Персональні дані – будь-які дані, вказані Користувачем в онлайн-формах Сайту (ім'я, адреса електронної пошти, номер телефону тощо).

13. Обробка персональних даних – перелік дій з персональними даними Користувача, який заповнив поля онлайн-форм: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передача (розповсюдження, надання доступу), анонімізація, блокування, видалення, знищення персональних даних Користувача, що відправив запит, передача за вимогою суду, в т.ч., третім особам, з дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.

14. Сайт – це сукупність текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, програмного коду, фото- та відеом

атеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності Адміністрації Сайту, що знаходяться в мережі Інтернет під доменним ім'ям REDBOOST.COM.UA.

Порядок надання послуг

1. Медіа-параметри – характеристики інформаційних матеріалів, такі як якість, розмір, формат тощо. Момент початку, тривалість розміщення, тип та особливості Інформаційних матеріалів, які розміщуються через Сервіс «REDBOOST.COM.UA» у соціальних мережах, а також оплата за них та інші умови, що стосуються розміщення Інформаційних матеріалів, визначаються Клієнтом через Користувацький інтерфейс Сервісу «REDBOOST.COM.UA», в межах встановлених Адміністрацією Сервісу.

2. Доступ до Інтернет-ресурсу – Клієнт отримує доступ до Інтернет-ресурсу та статистиці на ньому за допомогою самостійно вказаних параметрів рекламної кампанії та вказавши свою діючу електронну пошту.

3. Оплата – після оплати замовлення Користувач не має права відмовлятися від надання послуг; здійснена оплата не повертається.

4. Прийомання послуги – послуги вважаються наданими належним чином та в повному обсязі, якщо протягом 24 годин з моменту оплати послуги Клієнтом не було надіслано на адресу Сервісу обґрунтовану відмову від прийняття послуги, але лише за умови, якщо Сервіс не розпочав надання послуги.

5. Відміна послуги – повернення коштів Клієнту на баланс на Сервісі при відмові від використання Сервісу можливе лише за умови, що виконання послуги не розпочалось.

6. Відповідальність Сервісу та Адміністрації Сайту – Сервіс та Адміністрація Сайту не несуть відповідальності за порушення умов договору, якщо таке порушення викликане форс-мажорними обставинами.

7. Відхилення матеріалу або замовлення – Сервіс та Адміністрація Сайту мають право відхилити будь-який матеріал чи замовлення без пояснення причин.

8. Відповідальність за рекламні матеріали – Сервіс та Адміністрація Сайту не несуть відповідальності за списування, блокування, видалення або будь-які інші дії щодо рекламних матеріалів Клієнта. Возврат коштів не здійснюється.

9. Підтвердження надання послуги – надання послуги вважається підтвердженим, коли досягнуто замовленого числа підписників/переглядів/лайків/друзів/репостів/голосів.

10. Використання інших сервісів – під час виконання замовлення заборонено використовувати будь-які сторонні сервіси чи способи залучення аудиторії.

11. Возврат коштів по замовленням – возврат грошей за замовлення здійснюється виключно на баланс користувача на сайті REDBOOST.COM.UA.

12. Возврат коштів з балансу – гроші, які знаходяться на балансі користувача на сайті REDBOOST.COM.UA, не підлягають возврату.

13. Використання коштів на балансі – кошти, які знаходяться на балансі користувача, можуть бути використані лише на послуги сервісу REDBOOST.COM.UA.

14. Датою оплати вважається дата надходження коштів на електронний рахунок Виконавця.

15. Оспорювання платежів – гроші, що надійшли як оплата за замовлення або поповнення балансу, не підлягають возврату або скаргам.

16. Відповідальність Сервісу за санкції сторонніх ресурсів – Сервіс та Адміністрація Сайту не дають гарантій щодо відсутності санкцій чи інших заходів до матеріалів Клієнта від адміністрації сторонніх ресурсів.

17. Суб'єктивна оцінка Клієнта – Сервіс та Адміністрація Сайту не несуть відповідальності за неспівпадіння наданої послуги з очікуваннями Клієнта. Суб'єктивна негативна оцінка Клієнта не є підставою вважати послугу некваліфіковано наданою.

18. Використання інформації з Сервісу – будь-яка інформація, отримана з Сервісу, призначена тільки для особистого некомерційного використання. Копіювання, розповсюдження та інше комерційне використання інформації без попереднього письмового дозволу Адміністрації Сайту заборонено.

19. Умови надання Сервісу – Сервіс надається «як є». Адміністрація Сайту не гарантує, що Сервіс відповідатиме цілям та очікуванням користувача, безперебійної роботи та відсутності помилок. Адміністрація залишає за собою право змінювати функціональні можливості Сервісу.

Права та обов'язки Сервісу

1. Сервіс та Адміністрація Сайту зобов'язуються розміщувати рекламні матеріали клієнта за умовами, встановленими порядком надання послуг.

2. Сервіс та Адміністрація Сайту зобов'язуються виконати повний обсяг робіт відповідно до встановлених параметрів рекламної кампанії в рамках порядку надання послуг.

3. Сервіс та Адміністрація Сайту зобов'язуються надавати Клієнту мінімальну інформацію про хід виконання рекламної кампанії за допомогою заповнених Клієнтом всією необхідною інформацією для надання послуг (Ім'я, e-mail, посилання на рекламний матеріал) та тільки за особистим запитом Клієнта.

4. Сервіс та Адміністрація Сайту зобов'язуються протягом не більше тридцяти робочих днів з моменту акцепта оферти забезпечувати надання послуг Клієнту відповідно до його замовлення, якщо в замовленні не вказаний інший термін виконання.

5. Сервіс та Адміністрація Сайту зобов'язуються здійснити повернення грошових коштів, оплачених Клієнтом, у випадку повної неможливості надання послуг через вину Сервісу або Адміністрації Сайту, але не раніше ніж через 2 тижні після платежу та тільки на особистий баланс Клієнта на ресурсі REDBOOST.COM.UA (тільки для зареєстрованих на сайті Сервісу Клієнтів). В інших випадках повернення грошових коштів не здійснюється.

6. Сервіс та Адміністрація Сайту мають право без попередження користувача змінювати межі параметрів оголошень, які може вказати Клієнт при створенні замовлень.

7. Сервіс та Адміністрація Сайту мають право без попередження користувача виконати замовлення в більшому обсязі, ніж було вказано при оформленні та оплаті.

8. Сервіс та Адміністрація Сайту мають право утримувати виконання замовлень, але не більше ніж на 2 тижні, без повернення грошових коштів.

9. Сервіс та Адміністрація Сайту мають право вимагати від Клієнта своєчасної та повної оплати наданих відповідно до цього Договору послуг.

10. Сервіс та Адміністрація Сайту мають право відправляти Клієнту електронною поштою інформаційні листи від Сервісу «REDBOOST.COM.UA».

11. Адміністрація Сайту має право використовувати матеріали з стрічок приєднаних груп (публічних сторінок).

12. Для виконання своїх зобов'язань за цією Офертою Сервіс може залучати третіх осіб.

13. Сервіс та Адміністрація Сайту не несуть відповідальності за втрату або крадіжку логіна та пароля від акаунта

на Сервісі та (або) у соціальних мережах, а також інших ресурсах, де Користувач залишив свої дані.

14. Сервіс та/або Адміністрація Сайту надають лише оцінювальні дані за термінами виконання замовлень, вони не є публічною офертою і можуть бути іншими залежно від різних обставин, зокрема кількості замовлень у Сервісі чи обсягу замовлень.

15. Сервіс та Адміністрація Сайту мають право видати Бан Клієнту, відключити акаунт Користувача (Клієнта) та (або) повністю відмовити у обслуговуванні Клієнту, заблокувати або призупинити доступ Клієнта до Сервісу на будь-який термін без можливості відновлення та повернення грошових коштів, виключити виконання Сервісом будь-яких зобов'язань перед Клієнтом, у випадку якщо Клієнт використовував у своїх повідомленнях (запитах) мат, погрози, шантаж, ненормативну лексику, створював однотипні запити, повідомлення, на які вже було дано відповідь або виявив інше нешанування до Адміністрації Сервісу або операторам підтримки Сервісу.

16. Сервіс та Адміністрація Сайту мають право віддати Бан Клієнту, відключити акаунт Користувача (Клієнта) та (або) повністю відмовити у обслуговуванні Клієнту, заблокувати або призупинити доступ Клієнта до Сервісу на будь-який термін без можливості відновлення та повернення грошових коштів, виключити виконання Сервісом будь-яких зобов'язань перед Клієнтом, у випадку порушення Клієнтом одного або декількох умов (пунктів) даного Договору.

17. Сервіс та Адміністрація Сайту не несуть жодної відповідальності за зміст замовлень та будь-яких матеріалів, сторінок Користувача (Клієнта).

18. При замовленні скарг не гарантується жоден результат у вигляді видалення або блокування зазначеної в замовленні сторінки. Гарантії на видалення або блокування будь-якого виду активності (сторінок, фото, відео тощо) з сторонніх ресурсів відсутні, оскільки цим займається модерація соціальних мереж. Будь ласка, враховуйте, що послуга надається «як є» і не несе в собі жодних гарантій, зокрема щодо видалення та блокування будь-яких матеріалів або застосування до них будь-якого роду санкцій.

19. При замовленні виводу в топ (тренди) не гарантується жоден результат у вигляді потрапляння в (топ) тренди соц. мереж чи перебування в них певний час. Гарантії на появу відео в топі (трендах) соціальних мереж відсутні, оскільки зараз це залежить від багатьох і різних факторів (наприклад, конкуренції в топі). Будь ласка, враховуйте, що послуга надається «як є» і не несе в собі жодних гарантій, зокрема щодо просування матеріалів у топи та інші розділи сторонніх ресурсів, застосування до них різних привілеїв та реклами з боку самих соціальних мереж.

20. Вся інформація, розміщена на інтернет-сторінках Сервісу REDBOOST.COM.UA, в тому числі всі дані про якість та доступність послуг, швидкість їх виконання та інші дані, не є публічною офертою. Це приблизні, оцінні дані, засновані на суб'єктивній думці Адміністрації Сайту, які можуть в реальності бути іншими в залежності від різних обставин, зокрема принципів та алгоритмів роботи соціальних мереж. Єдина публічна оферта Сервісу знаходиться за інтернет-адресою https://redboost.com.ua/oferta/

21. Сервіс не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі наслідки будь-якого використання або неможливість використання Сервісу та/або збиток, завданий Користувачу та/або третім сторонам внаслідок будь-якого використання, не використання або неможливість використання Сервісу або окремих його функцій, в тому числі через можливі помилки або збої у роботі Сервісу.

22. Адміністрація Сайту не зобов'язана здійснювати модерацію, перегляд, редагування розміщених Користувачами в рамках Сервісу файлів та посилань, контроль над ними, і не може гарантувати, що розміщені Користувачем в рамках Сервісу файли не порушують положень цих Умов, правових актів, інших документів. Користувач визнає та погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не зобов'язана переглядати дані будь-якого типу, розміщені та/або поширювані за допомогою Сервісу. Користувач розуміє та згоден з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням даних, розміщених в Сервісі, включаючи оцінку надійності, повноти, безпеки, законності чи корисності цих даних.

23. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які види збитків, що сталися внаслідок використання або неможливості використання Користувачем Сервісу або окремих його частин/функцій, в тому числі через можливі помилки або збої в роботі.

24. Адміністрація Сайту залишає за собою право на свій розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (або до окремих функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового

запису або повністю заблокувати обліковий запис Користувача, зокрема при порушенні цих умов, або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства або прав і законних інтересів третіх осіб.

25. Адміністрація Сайту залишає за собою право встановлювати будь-які правила, ліміти та обмеження (технічні, юридичні, організаційні або інші) щодо використання Сервісу, і може змінювати їх на свій розсуд, без попереднього повідомлення Користувача. Вказані правила, ліміти та обмеження можуть бути різними для різних категорій Користувачів.

26. Адміністрація Сайту вживає всі розумні заходи та цілеспрямовані дії, спрямовані на забезпечення збереження даних Користувача в Сервісі та підтримку працездатності Сервісу. При цьому Користувач усвідомлює можливість виникнення технічних неполадок та збоїв у роботі Сервісу та погоджується з тим, що у Адміністрації Сайту відсутня технічна можливість передбачити їх виникнення, повідомити про них Користувача завчасно або повністю виключити ймовірність їх виникнення. Виникнення таких неполадок або збоїв, незалежно від причин та наслідків, не може бути підставою для застосування до Адміністрації Сайту заходів відповідальності.

27. Сервіс та Адміністрація Сайту залишають за собою всі права, які не надані Користувачу (Клієнту) явно.

Права та обов'язки Користувача (та/або Клієнта)

1. Користувач (та/або Клієнт) зобов'язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги, надані Сервісом відповідно до цього Договору. Надавати для розміщення на Інтернет-ресурсах третіх осіб Інформаційні матеріали, відповідні вимогам Договору та додаткам до Договору.

2. Користувач (та/або Клієнт) зобов'язується надавати для розміщення на Інтернет-ресурсах третіх осіб Інформаційні матеріали, які належать йому за правом власності або іншим правом, визначеним чинним законодавством України.

3. Користувач (та/або Клієнт) зобов'язується протягом трьох днів за вимогою Адміністрації Сервісу надати письмове підтвердження прав на розміщені Інформаційні матеріали.

4. У разі, якщо Користувач (та/або Клієнт) розміщує інформацію про товари чи послуги, для яких існують правила та обмеження, він зобов'язаний мати всі необхідні дозвільні документи, ліцензії чи сертифікати та надати їх копії протягом трьох днів за вимогою Адміністрації Сервісу.

5. Користувач (та/або Клієнт) зобов'язується самостійно підтримувати повну доступність рекламованих матеріалів, зазначених у завданнях, створених через інтерфейс сервісу REDBOOST.COM.UA в усіх країнах, де є доступ до мережі Інтернет, крім РФ. Якщо рекламований матеріал має обмеження для показу третім особам або для показу в певних країнах або має вікове обмеження або має інші обмеження іншого характеру, повернення коштів не здійснюється, а послуга вважається виконаною в повному обсязі.

6. Користувач (та/або Клієнт) зобов'язується не створювати замовлення, що містять посилання на платформи, які порушують законодавство України; будь-які матеріали, захищені авторським правом або будь-яким іншим правом власності; будь-які інші платформи, які можуть бути визнані неприйнятними Адміністрацією Сервісу.

7. Користувач (та/або Клієнт) не має права примусово, шляхом погроз, шантажу чи вимагань вимагати здійснити переказ або повернення коштів, які були витрачені на будь-які послуги та функції сервісу.

8. Користувач (та/або Клієнт) не має права примусово, шляхом погроз, шантажу чи вимагань вимагати виконати більший обсяг робіт, ніж у замовленні, створеному через інтерфейс сервісу REDBOOST.COM.UA.

9. Користувач (та/або Клієнт) дає згоду на зберігання, обробку та передачу, зокрема передачу третім особам, будь-яких особистих даних, а також даних про свої замовлення.

10. Користувач (та/або Клієнт) зобов'язується не створювати більше одного замовлення на один і той же інформаційний матеріал, не переконавшись в тому, що попереднє замовлення на цей же інформаційний матеріал було повністю виконано.

11. Користувач (та/або Клієнт) не має права використовувати вкрадені або отримані шахрайським (або іншим незаконним) способом банківські карти та інтернет-гаманці будь-яких платіжних систем для оплати послуг Сервісу, поповнення балансу на Сервісі та здійснення будь-яких інших операцій, прямо чи опосередковано пов'язаних із Сервісом.

12. Користувач (та/або Клієнт) не має права відплатно або безвідплатно передавати свої права та/або обов'язки третім особам.

13. Користувач (та/або Клієнт) самостійно визначає, як використовувати Сервіс, і несе відповідальність за його використання. Користувач несе відповідальність за відповідність змісту будь-якого розміщеного Користувачем файлу (та/або посилання) вимогам діючого законодавства, включаючи норми міжнародного права, в тому числі відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення Користувачем файлу (та/або посилання) порушує права та законні інтереси третіх осіб.

14. Користувач (та/або Клієнт) розуміє та погоджується з тим, що він має самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням, обробкою, зберіганням інформації, яка розміщується/отримується/направляється у Сервісі, включаючи оцінку надійності, повноти, безпеки, законності чи корисності цих даних.

15. Користувач (та/або Клієнт) самостійно визначає порядок та мету використання Сервісу та несе відповідальність за таке використання. Користувач зобов'язаний утримуватися від використання Сервісу з протиправних мет, з метою реклами/просування/збільшення статистичних та інших показників/отримання/направлення/розміщення інформації, яка порушує вимоги законодавства, в тому числі норм міжнародного права, а також порушує права та інтереси будь-яких третіх осіб.

 

Користувач самостійно несе відповідальність, включаючи відповідальність перед третіми особами, за дії, здійснені ним з використанням функцій Сервісу, а також за відповідність змісту будь-якої інформації, що рекламується/просувається/отримується/направляється з використанням Сервісу, вимогам діючого законодавства.

  1. Ви (Користувач та/або Клієнт) визнаєте, що Адміністрація Сайту докладає достатні зусилля, щоб послуги, отримані Вами, відповідали своїм описам, наведеним у каталозі Сервісу. Водночас, Адміністрація Сайту повідомляє Вас про те, що насправді, послуги можуть відрізнятися від своїх описів.
  2. Користувач (та/або Клієнт) не може передавати свої права чи обов'язки за цим Договором (та/або угодою) без згоди Адміністрації Сайту.

Обробка персональних даних:

1. Приєднуючись до цього Договору та залишаючи свої дані на Сайті REDBOOST.COM.UA, (далі — Сайт), шляхом заповнення полів форм онлайн-заявок, Користувач:
- підтверджує, що всі зазначені ним дані належать особисто йому;
- підтверджує та визнає, що він уважно та повністю прочитав цей Договір та умови обробки Адміністрацією Сайту його персональних даних, зазначених ним у полях онлайн-заявок, текст угоди та умови обробки персональних даних йому зрозумілі;
- дає згоду на обробку Адміністрацією Сайту наданих у складі інформації персональних даних з метою укладення між ним та Адміністрацією Сайту цього Договору, а також його подальшого виконання;
- виражає згоду з умовами обробки персональних даних без застережень та обмежень;

2. Адміністрація Сайту використовує персональні дані Користувача для:
- обробки персональних даних, які необхідні для надання та надання послуг Користувачеві;
- створення, аналізу та моніторингу клієнтської бази;
- інформування Користувача про конкурси та рекламні акції;
- розсилки новин Сайту Користувачеві;
- інформування Користувача про нові продукти та послуги;
- інформування про акції та спеціальні пропозиції;
- повідомлення Користувача про різні події;

3. Адміністрація Сайту має право обробляти персональні дані шляхом їх внесення до електронних баз даних, включення до списків (реєстрів) та внутрішніх звітних форм. Обробка персональних даних може бути як автоматизована, так і без використання засобів автоматизації.

4. Приймаючи умови цього Договору, Користувач також погоджується з отриманням інформаційної та(або) рекламної розсилки по телефону (у форматі смс-повідомлень) та/або електронної поштою від Адміністрації Сайту.

5. Користувач, погоджуючись з цим Договором, дає свою безстрокову беззаперечну згоду Сервісу на обробку своїх персональних даних, зокрема шляхом збору, запису, систематизації, накопичення, зберігання, використання, здійснювану з використанням засобів автоматизації, зокрема у інформаційно-телекомунікаційних мережах.

Підтримка:

1. Листування в Службі Підтримки на сайті, пошті та в соціальних мережах та сервісах, що надають інформаційну чи технічну допомогу, включаючи запити користувача, відповіді Служби Підтримки, будь-які інші повідомлення, інформація, документи, що використовуються в листуванні (далі – Листування), містять конфіденційну інформацію, призначену для конкретного одержувача (Вас) та повідомляються Вам виключно в межах технічної або інформаційної підтримки послуг.

2. Використання Листування, а також здійснення будь-яких дій на основі цього Листування, допускається строго лише з метою вирішення технічних питань, що містяться в запиті.

3. Використання Листування в інших цілях, окрім зазначених вище, а також його копіювання, повна або часткова публікація, передача, поширення чи інше публічне розміщення змісту Листування будь-яким способом заборонено, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством України. Несанкціоноване використання Листування може переслідуватися за законом.

4. Вся інформація, що надається менеджерами, операторами Сервісу або Адміністрацією Сайту через соціальні мережі, месенджери або шляхом листування на Сайті, зокрема всі дані про якість і доступність послуг, швидкість їх виконання та інші дані, не є публічною офертою. Це приблизні, оцінні дані, засновані на суб'єктивній думці менеджерів, операторів або Адміністрації Сайту, які можуть в реальності бути іншими в залежності від різних обставин, зокрема принципів і алгоритмів роботи соціальних мереж.

5. Єдина публічна оферта Сервісу розташована за інтернет-адресою https://redboost.com.ua/oferta/

Загальні положення

1. Цей Договір набуває чинності відразу після оформлення та оплати Користувачем (та/або Клієнтом) замовлення на Сервісі.

2. Адміністрація Сайту може змінювати зміст даного договору-оферти без повідомлення користувача, і новий договір-оферта набуває чинності після 3 доби після його зміни.

3. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності та не має прямих або опосередкованих зобов'язань перед Користувачем (та/або Клієнтом) у зв'язку з будь-якими можливими або виниклими втратами чи збитками, пов'язаними з будь-яким змістом сайту, реєстрацією авторських прав і даними про таку реєстрацію, товарами чи послугами, доступними або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача (та/або Клієнта), в які він вступив, використовуючи розміщену на сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

4. Адміністрація сайту не несе жодної відповідальності перед третіми особами за зміст інформації, використовуваної в розміщуваних Клієнтом інформаційних матеріалах, а також за майновий, моральний або будь-який інший збиток, завданий внаслідок використання третіми особами або Користувачем (Клієнтом) зазначеної інформації.

5. Користувач (та/або Клієнт) гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі, і Користувач приймає умови без застережень і в повному обсязі.

6. Якщо який-небудь аспект або пункт цього Договору (та/або угоди) не має юридичної сили, інші залишаються в силі.